Zadávanie zákazok

 

28.5.2010

Bolo ukončené vzdelávanie zamestnancom spoločnosti TWO WINGS, Košice. Kurzy prebiehali v termíne od 12.4. do 28.5. Vzdelávania sa zúčastnilo 20 zamestnancov spoločnosti z ktorých všetci obdržali osvedčenie o absolvovaní kurzov, akreditované MŠSR. Každý z účastníkov absolvoval 112 vyučovacích hodín. Pri záverečných skúškach dosiahli zamestnanci hodnotiaci priemer 97% úspešnosť.

 

24.5.2010

Vyhodnotenie vzdelávania vo firme Lignofer Trnava pod názvom: "Komplexný rozvoj osobnosti zamestnancov Lignofer s.r.o.. Vzdelávania sa zúčastnilo 21 zamestnancov spoločnosti z ktorých všetci obdržali osvedčenie o absolvovaní kurzov, akreditované MŠSR. Každý z účastníkov absolvoval 112 vyučovacích hodín. Pri záverečných skúškach dosiahli zamestnanci hodnotiaci priemer 96,19% úspešnosť.